Oficiálne výsledky - VS 1 - Bayreuth 2 (17.06.2019)