Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Bayreuth 1 (02.06.2019)