Oficiálne výsledky - VS 2 - Bayreuth 1 (02.06.2019)