Oficiálne výsledky - VS 1 - Bayreuth 3. (21.07.2018)