Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Bayreuth 3. (21.07.2018)