Oficiálne výsledky - VS 1 - Bayreuth 2. (17.06.2018)