Oficiálne výsledky - VS 2 - Bayreuth 1. (03.06.2018)