Oficiálne výsledky - VS 1 - Benešov 4. (24.06.2018)