Oficiálne výsledky - VS 2 - Benešov 4. (24.06.2018)