Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Benešov 4. (24.06.2018)