Oficiálne výsledky - VS 1 - Benešov 3. (10.06.2018)