Oficiálne výsledky - VS 2 - Benešov 3. (10.06.2018)