Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Benešov 3. (10.06.2018)