Oficiálne výsledky - VS 1 - Benešov 2. (27.05.2018)