Oficiálne výsledky - VS 1 - Benešov 1. (20.05.2018)