SK-2014-02806-372
  • Pohlavie: Holub
  • Farba: mpš
  • Chovateľ: Peter Grék
  • Základná organizácia: 02206 Poprad - Spišská Sobota
  • Organizácia: OZ Poprad
  • Získané ceny: 15 (4 % | 3 243 km)

syn Olympionika 07-02210-598

Kontakty

Rodičia, súrodenci a potomstvo

Otec

SK-2007-02210-598

" Olympionik 598 "

SK-2007-02210-598

  • Chovateľ: Peter Grék

chovný holub

Matka

SK-2010-CUMISS-4032

" Misska "

SK-2010-CUMISS-4032

  • Chovateľ: Peter Grék

dcéra Mirky - originál Štefan Šutý

Súrodenci
Holub Získané ceny Stav holuba Aktuálny majiteľ
SK-2012-02806-598 30 (7 % | 6 750 km) Chýbajúci Peter Grék
SK-2014-02806-343 33 (6 % | 7 060 km) Aktívny Peter Grék
SK-2012-02806-538 0 (0 % | 0 km) Aktívny Peter Grék
SK-2015-02806-421 1 (1 % | 143 km) Aktívny Peter Grék
SK-2015-02806-454 15 (5 % | 3 213 km) Aktívny Peter Grék
SK-2011-02806-57 0 (0 % | 0 km) Aktívny Peter Grék