SK-2014-0107-1201
  • Pohlavie: Holubica
  • Farba: MP
  • Chovateľ: Dušan Konečný
  • Základná organizácia: 0109 Senec
  • Organizácia: OZ Bratislava
  • Získané ceny: 2 (5 % | 556 km)

Dcéra chovného páru od Jána Kabatiara

Kontakty

Rodičia, súrodenci a potomstvo

Otec

SK-2011-0513-410

SK-2011-0513-410

  • Chovateľ: Ján Kabatiar
  • Majiteľ: Dušan Konečný
Súrodenci
Holub Získané ceny Stav holuba Aktuálny majiteľ
SK-2015-0109-441 0 (0 % | 0 km) Chýbajúci Dušan Konečný
SK-2016-0109-494 1 (4 % | 350 km) Aktívny Dušan Konečný
SK-2016-0109-485 1 (4 % | 350 km) Aktívny Dušan Konečný