Organizácia Limit - staré holuby Limit - mladé holuby
01 OZ Bratislava 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
01 Slovenský Zväz Chovateľov Poštových Holubov 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
02 OZ Senica 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
03 OZ Ružomberok 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
04 OZ Terchová 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
05 OZ Trnava 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
06 OZ Trenčín 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
07 OZ Komárno 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
08 OZ Spiš 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
09 OZ Šurany 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
10 OZ Nitra 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
11 OZ Topoľčany 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
12 OZ Prievidza 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
13 OZ Považská Bystrica 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
14 OZ Žilina 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
15 OZ Kysucké Nové Mesto 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
16 OZ Čadca 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
17 OZ Martin 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
18 OZ Levice 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
19 OZ Zvolen 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
20 OZ Pezinok 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
21 OZ Rimavská Sobota 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
22 OZ Poprad 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
23 OZ Spišská Nová Ves 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
24 OZ Košice 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
25 OZ Prešov 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
26 OZ Bardejov 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
27 OZ Michalovce 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
28 OZ Kežmarok 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
29 OZ Orava 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
31 OZ Liptovský Mikuláš 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
32 OZ Brezno 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
33 OZ Bytča 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
34 OZ Dubeň 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
35 OZ Sabinov 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
36 OZ Gemer 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
GCS Golden Club Slovakia 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
S1 Maratón Derby Klub Slovensko 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)
S3 Tatranský Klub Dlhých Tratí 999 (15.11.2022) 999 (15.11.2022)