Umiestnenie holubníka

Vypustenie holubov
Vypočítané vzdialenosti pre vypúšťacie miesto: {{ liberation_point_name()[0].text }}

Vypočítané vzdialenosti pre zadané súradnice: {{ point_gps_lat }} | {{ point_gps_lon }}

Rozpätie

{{general_statistics.minimum_distance}} km - {{general_statistics.maximum_distance}} km ({{general_statistics.diferrence}} km)

Tabuľka vzdialeností podľa základných organizácií

Základná organizácia
{{club.name}} {{club.min_distance}} km - {{club.max_distance}} km ({{club.diferrence}} km)

Tabuľka vzdialeností podľa chovateľov

# ID chov. | Meno | Vzdialenosť |
{{$index + 1}} {{fancier.external_id}} {{fancier.name}} {{fancier.club}} {{fancier.distance}} km