Tävlingar - Äldre duvor
{{race.race_order}} | {{race.race_name}} {{race.race_name}}
{{race.race_date}}
{{race.number_of_fanciers}} | {{race.number_of_pigeons}}
{{race.point_system_string}} | {{race.point_series_string}}
{{race.minimum_distance}} - {{race.maximum_distance}} km
{{race.race_status_expression}} ({{race.liberation_time}})

Tävlingar - Ungduvor
{{race.race_order}} | {{race.race_name}} {{race.race_name}}
{{race.race_date}}
{{race.number_of_fanciers}} | {{race.number_of_pigeons}}
{{race.point_system_string}} | {{race.point_series_string}}
{{race.minimum_distance}} - {{race.maximum_distance}} km
{{race.race_status_expression}} ({{race.liberation_time}})
Göra, generera text filer

Inga filer att ladda ner

Där är ingen utskriven version framtagen för denna organisation.
Tävlingar godkända av organisationen Ny
Anpassade/utvalda Tävlingar - Medlemmar Ny
{{ competition.last_update }} {{ competition.template_name }}
Anpassade/utvalda Tävlingar - Duvor Ny
{{ competition.last_update }} {{ competition.template_name }}
Framgång, Resultat i procent % Ny
Huvudansvarig admin
Namn E-mail,
{{admin.meno}} {{admin.email}}
Klubb administratör
Namn Klubb E-mail,
{{admin.meno}} {{admin.oznacenie}} {{admin.nazov}} {{admin.email}}
Starta tävling
Namn E-mail,
{{admin.meno}} {{admin.email}}
Live data administrators
Namn E-mail,
{{admin.name}} {{admin.email}}
Admin för förteckning, lista på duvor
Namn Klubb E-mail,
{{admin.meno}} {{admin.oznacenie}} {{admin.nazov}} {{admin.email}}