Головная организация
  • Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Адрес
  • Akademická 4
  • 949 01 Nitra
  • Slovakia
E-mail
szchph@postoveholuby.sk