Loty - Gołębie stare
{{race.race_order}} | {{race.race_name}} {{race.race_name}}
{{race.race_date}}
{{race.number_of_fanciers}} | {{race.number_of_pigeons}}
{{race.point_system_string}} | {{race.point_series_string}}
{{race.minimum_distance}} - {{race.maximum_distance}} km
{{race.race_status_expression}} ({{race.liberation_time}})

Loty - Gołębie młode
{{race.race_order}} | {{race.race_name}} {{race.race_name}}
{{race.race_date}}
{{race.number_of_fanciers}} | {{race.number_of_pigeons}}
{{race.point_system_string}} | {{race.point_series_string}}
{{race.minimum_distance}} - {{race.maximum_distance}} km
{{race.race_status_expression}} ({{race.liberation_time}})
Generowanie plików tekstowych
Typy wyników Pobierz
OB OZ CHPH TRNAVA ( ) Pobierz .zip
OB VS1 (HL+ŠI+SE+OP ) Pobierz .zip
OB VS2 (ZE+BU+BR+CHT+PIE ) Pobierz .zip
OB VS3 (BU+PI+VR ) Pobierz .zip
OB Vrbové ( ) Pobierz .zip
YB OZ CHPH Trnava (výsledky OZ ) Pobierz .zip
Konkursy oficjalne Nowy
Zawody własne - Hodowcy Nowy
{{ competition.last_update }} {{ competition.template_name }}
Zawody własne - Gołębie Nowy
{{ competition.last_update }} {{ competition.template_name }}
Wskaźnik sukcesu (Perc.) Nowy
Główni administratorzy
Nazwa E-mail
{{admin.meno}} {{admin.email}}
Administratorzy klubu
Nazwa Klub E-mail
{{admin.meno}} {{admin.oznacenie}} {{admin.nazov}} {{admin.email}}
Rozpoczynające się loty
Nazwa E-mail
{{admin.meno}} {{admin.email}}
Administratorzy danych na żywo
Nazwa E-mail
{{admin.name}} {{admin.email}}
Administratorzy list gołębi
Nazwa Klub E-mail
{{admin.meno}} {{admin.oznacenie}} {{admin.nazov}} {{admin.email}}