Dobrze wiedzieć, zanim zaczniesz

  • Jeśli zapiszesz domyślne informacje dla zbliżającej się wystawy Twojej organizacji, hodowcy mogą je wykorzystać do łatwego automatycznego wypełniania informacji przy tworzeniu kart klatkowych dla swoich gołębi.
  • Jeśli załadujesz domyślne zdjęcie dla swojej wystawy, a a hodowcy użyją auto uzupełniania do swojej karty klatki, to zdjęcie to będzie wyświetlane na stworzonych kartach klatki.
  • Wszystkie nadchodzące wystawy są wyświetlane na dedykowanej stronie, uporządkowane według daty rozpoczęcia wraz z wszystkimi zapisanymi informacjami.