Pretek č.: 10 | Dátum: 02.07.2017 | Čas vypustenia: 10:00:00

Usporiadateľ: OZ Ružomberok | Spracovateľ: Zuzana Urbaníková

Súradnice: 50:0:24 | 14:20:36

Rozpätie: 365.635 km - 373.323 km

Séria: 999 / 7

Bodovanie: 60 / 3 / 2 %

Počasie:

Pri štarte:

Pri dolete:

Počet holubov: 171 | 20 %: 34

Počet chovateľov: 8

Trvanie preteku: 00:32:56

Prvý holub:

SK-2016-0303-1217 | Prílet: 1 | 14:38:16

Rýchlosť: 1341.602 | Vzdialenosť: 373.323 km

Chovateľ: Maretta Jozef | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledný holub:

SK-2016-0999-8073 | Prílet: 1 | 15:07:39

Rýchlosť: 1199.613 | Vzdialenosť: 369.061 km

Chovateľ: Dr. Kozlík Ondrej | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledné prepočítanie: 12.07.2017, 14:55 | Peter Kurek
Miesto - odMiesto - doBody
1 3 60
4 7 57
8 10 54
11 14 51
15 17 48
18 21 45
22 24 42
25 27 39
28 31 36
32 34 33

No photograph

# 1 | Maretta Jozef

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2096

Vzdialenosť: 373.323 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 21 | Umiestnené : 7 (33 %)

Celkový počet bodov : 3 484 | Umiestnenie po preteku : 2

Zobraziť trasu na mape
2 (324)
Umiestnenie v preteku
2 (3 484)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
1 8 SK-2016-0303-1217 14:38:16 1 341,602 60
15 17 SK-2016-0303-1255 15:00:44 1 241,376 48
16 13 SK-2014-01706-1307 15:00:45 1 241,307 48
18 20 SK-2012-02907-737 15:03:03 1 231,886 45
22 21 SK-2013-02907-441 15:06:59 1 216,102 42
23 1 SK-2016-0303-1202 15:07:02 1 215,904 42
25 9 SK-2016-0303-1230 15:07:43 1 213,204 39
Spolu324

# 2 | Čáni Ľ+M

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 5962

Vzdialenosť: 367.155 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 28 | Umiestnené : 2 (7 %)

Celkový počet bodov : 3 391 | Umiestnenie po preteku : 3

Zobraziť trasu na mape
4 (105)
Umiestnenie v preteku
3 (3 391)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
2 13 SK-2014-01706-1472 14:38:04 1 320,385 60
19 2 SK-2016-0303-1565 15:00:37 1 221,339 45
Spolu105

No photograph

# 3 | Ing. + Dr. Kozlík Ondrej

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2118

Vzdialenosť: 369.061 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 52 | Umiestnené : 18 (35 %)

Celkový počet bodov : 3 484 | Umiestnenie po preteku : 1

Zobraziť trasu na mape
1 (387)
Umiestnenie v preteku
1 (3 484)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
3 50 SK-2016-0999-8157 14:40:41 1 314,866 60
5 22 SK-2016-0999-8039 14:42:22 1 307,028 57
7 17 SK-2014-02907-187 14:53:34 1 257,162 57
8 49 SK-2016-0999-8191 14:53:48 1 256,164 54
9 6 SK-2015-0303-605 14:53:51 1 255,950 54
10 7 SK-2016-0999-8013 14:53:52 1 255,879 54
11 42 SK-2016-0999-8003 14:53:54 1 255,737 51
11 4 SK-2016-0999-8058 14:53:54 1 255,737 51
13 3 SK-2015-0303-623 14:53:59 1 255,381 51
17 9 SK-2015-0303-628 14:59:35 1 231,914 48
20 1 SK-2016-0304-136 15:02:42 1 219,230 45
21 37 SK-2016-0999-8065 15:03:13 1 217,153 45
24 14 SK-2015-0305-825 15:03:36 1 215,616 42
26 14 SK-2014-02907-116 15:04:27 1 212,222 39
30 11 SK-2016-0999-8055 15:06:44 1 203,198 36
32 5 SK-2016-0999-8156 15:07:28 1 200,328 33
33 27 SK-2015-0303-826 15:07:36 1 199,808 33
34 44 SK-2016-0999-8073 15:07:39 1 199,613 33
Spolu387

No photograph

# 4 | Jaroslav Juriga

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2098

Vzdialenosť: 371.856 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 18 | Umiestnené : 2 (11 %)

Celkový počet bodov : 1 022 | Umiestnenie po preteku : 7

Zobraziť trasu na mape
5 (96)
Umiestnenie v preteku
7 (1 022)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
4 5 SK-2014-02907-1022 14:44:23 1 307,587 57
27 14 SK-2014-02907-83 15:07:28 1 209,419 39
Spolu96

No photograph

# 5 | MUDr.Fr.Izsof

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2100

Vzdialenosť: 365.635 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 7 | Umiestnené : 1 (14 %)

Celkový počet bodov : 400 | Umiestnenie po preteku : 9

Zobraziť trasu na mape
6 (57)
Umiestnenie v preteku
9 (400)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
6 3 SK-2016-0303-3 14:47:20 1 272,512 57
Spolu57

No photograph

# 6 | Ing.Emil Lorenc

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 5519

Vzdialenosť: 369.613 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 24 | Umiestnené : 4 (17 %)

Celkový počet bodov : 1 929 | Umiestnenie po preteku : 4

Zobraziť trasu na mape
3 (159)
Umiestnenie v preteku
4 (1 929)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
14 6 SK-2016-0303-582 14:56:00 1 248,693 51
28 1 SK-2015-02003-513 15:06:56 1 204,213 36
29 22 SK-2016-0303-599 15:06:58 1 204,082 36
31 23 SK-2016-0303-572 15:07:46 1 200,952 36
Spolu159
Holubníky na mape

Pripojené súťaže

Pripojené výsledky

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 5514 | Štefan Harezník 371.513 km 0303 Dolný Kubín 10
2 2117 | Babic J+P 366.734 km 0303 Dolný Kubín 11