Pretek č.: 8 | Dátum: 18.06.2017 | Čas vypustenia: 05:40:00

Usporiadateľ: OZ Ružomberok | Spracovateľ: Zuzana Urbaníková

Súradnice: 50:0:24 | 14:20:36

Rozpätie: 365.464 km - 373.323 km

Séria: 999 / 7

Bodovanie: 60 / 3 / 2 %

Počasie:

Pri štarte:

Pri dolete:

Počet holubov: 209 | 20 %: 42

Počet chovateľov: 9

Trvanie preteku: 00:46:48

Prvý holub:

PL-2015-0204-5781 | Prílet: 1 | 10:28:06

Rýchlosť: 1274.401 | Vzdialenosť: 367.155 km

Chovateľ: Čáni Ľ+M | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledný holub:

SK-2015-0305-1280 | Prílet: 1 | 11:14:54

Rýchlosť: 1096.312 | Vzdialenosť: 367.155 km

Chovateľ: Čáni Ľ+M | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledné prepočítanie: 29.06.2017, 09:50 | Peter Kurek
Miesto - odMiesto - doBody
1 4 60
5 8 57
9 13 54
14 17 51
18 21 48
22 25 45
26 29 42
30 33 39
34 38 36
39 42 33

# 1 | Čáni Ľ+M

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 5962

Vzdialenosť: 367.155 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 40 | Umiestnené : 15 (38 %)

Celkový počet bodov : 2 966 | Umiestnenie po preteku : 3

Zobraziť trasu na mape
3 (366)
Umiestnenie v preteku
3 (2 966)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
1 35 PL-2015-0204-5781 10:28:06 1 274,401 60
6 2 SK-2014-01706-1472 10:39:47 1 224,735 57
11 10 SK-2016-0303-708 10:51:47 1 177,597 54
14 36 SK-2015-0305-1270 10:52:58 1 173,144 51
16 9 SK-2016-0303-853 10:54:05 1 168,973 51
20 32 SK-2015-02904-173 10:56:24 1 160,414 48
23 38 SK-2015-0305-1275 10:58:37 1 152,341 45
24 8 SK-2015-0305-1222 11:01:02 1 143,666 45
26 37 SK-2015-0305-1326 11:04:37 1 131,042 42
31 3 SK-2015-01409-247 11:07:58 1 119,489 39
34 40 SK-2016-0303-733 11:09:26 1 114,505 36
38 18 SK-2013-02907-313 11:13:29 1 100,970 36
40 13 SK-2016-0303-417 11:13:53 1 099,651 33
41 12 SK-2015-0305-1249 11:13:56 1 099,486 33
42 34 SK-2015-0305-1280 11:14:54 1 096,312 33
Spolu366

No photograph

# 2 | Ing. + Dr. Kozlík Ondrej

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2118

Vzdialenosť: 369.061 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 56 | Umiestnené : 14 (25 %)

Celkový počet bodov : 3 097 | Umiestnenie po preteku : 1

Zobraziť trasu na mape
1 (384)
Umiestnenie v preteku
1 (3 097)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
2 20 SK-2013-02907-97 10:30:11 1 271,820 60
3 4 SK-2014-02907-195 10:36:21 1 245,355 60
7 39 SK-2015-0303-682 10:41:22 1 224,624 57
12 16 SK-2015-0303-700 10:54:14 1 174,481 54
13 15 SK-2016-0999-8039 10:54:19 1 174,169 54
17 6 SK-2015-0303-627 10:55:48 1 168,654 51
18 1 SK-2016-0999-8156 10:55:50 1 168,531 48
21 17 SK-2016-0999-8186 10:58:08 1 160,083 48
29 43 SK-2016-0999-8191 11:08:42 1 122,790 42
30 45 SK-2016-0999-8073 11:09:25 1 120,347 39
33 25 SK-2015-0303-623 11:10:31 1 116,618 39
35 46 SK-2016-0999-8003 11:11:25 1 113,586 36
36 52 SK-2016-0777-1916 11:12:22 1 110,403 36
39 30 SK-2016-0999-8079 11:15:23 1 100,415 33
Spolu384

No photograph

# 3 | Maretta Jozef

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2096

Vzdialenosť: 373.323 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 25 | Umiestnené : 8 (32 %)

Celkový počet bodov : 3 040 | Umiestnenie po preteku : 2

Zobraziť trasu na mape
2 (372)
Umiestnenie v preteku
2 (3 040)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
4 25 SK-2016-0303-1255 10:40:21 1 242,960 60
5 20 SK-2013-02907-418 10:40:30 1 242,339 57
8 12 SK-2015-0303-932 10:45:52 1 220,542 57
9 23 SK-2015-0303-955 10:55:07 1 184,714 54
10 2 SK-2016-02904-46 10:55:08 1 184,651 54
19 15 SK-2012-02907-737 11:00:02 1 166,513 48
28 22 SK-2016-0303-1257 11:11:37 1 125,767 42
37 24 DV-2015-05138-1035 11:19:00 1 101,248 36
Spolu372

No photograph

# 4 | Jaroslav Juriga

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2098

Vzdialenosť: 371.856 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 17 | Umiestnené : 2 (12 %)

Celkový počet bodov : 786 | Umiestnenie po preteku : 7

Zobraziť trasu na mape
4 (96)
Umiestnenie v preteku
7 (786)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
15 6 SK-2012-02907-795 10:57:47 1 170,156 51
22 5 SK-2015-0303-1062 11:02:05 1 154,534 45
Spolu96

No photograph

# 5 | Ing.Emil Lorenc

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 5519

Vzdialenosť: 369.613 km | Rozchod hodín [s]: 2

Nasadené : 25 | Umiestnené : 2 (8 %)

Celkový počet bodov : 1 410 | Umiestnenie po preteku : 4

Zobraziť trasu na mape
5 (87)
Umiestnenie v preteku
4 (1 410)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
25 4 SK-2015-0303-141 11:04:41 1 138,380 45
27 7 SK-2015-02003-513 11:08:01 1 126,812 42
Spolu87

No photograph

# 6 | Mišun Pavol

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 5041

Vzdialenosť: 365.464 km | Rozchod hodín [s]: -14

Nasadené : 21 | Umiestnené : 1 (5 %)

Celkový počet bodov : 339 | Umiestnenie po preteku : 10

Zobraziť trasu na mape
6 (39)
Umiestnenie v preteku
10 (339)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
32 12 SK-2014-01605-8 11:06:18 1 119,224 39
Spolu39
Holubníky na mape

Pripojené súťaže

Pripojené výsledky

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 2100 | MUDr.Fr.Izsof 365.635 km 0303 Dolný Kubín 5
2 5514 | Štefan Harezník 371.513 km 0303 Dolný Kubín 10
3 2117 | Babic J+P 366.734 km 0303 Dolný Kubín 10