Pretek č.: 4 | Dátum: 28.05.2017 | Čas vypustenia: 07:00:00

Usporiadateľ: OZ Ružomberok | Spracovateľ: Zuzana Urbaníková

Súradnice: 49:58:21 | 14:44:25

Rozpätie: 335.464 km - 346.277 km

Séria: 999 / 7

Bodovanie: 60 / 3 / 2 %

Počasie:

Pri štarte:

Pri dolete:

Počet holubov: 352 | 20 %: 70

Počet chovateľov: 12

Trvanie preteku: 00:20:59

Prvý holub:

PL-2014-0237-702 | Prílet: 1 | 11:31:31

Rýchlosť: 1254.133 | Vzdialenosť: 340.518 km

Chovateľ: Dr. Kozlík Ondrej | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledný holub:

SK-2015-0305-1280 | Prílet: 1 | 11:50:52

Rýchlosť: 1164.149 | Vzdialenosť: 338.612 km

Chovateľ: Čáni Ľ+M | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledné prepočítanie: 06.06.2017, 13:18 | Peter Kurek
Miesto - odMiesto - doBody
1 7 60
8 14 57
15 21 54
22 28 51
29 35 48
36 42 45
43 49 42
50 56 39
57 63 36
64 70 33

No photograph

# 1 | Ing. + Dr. Kozlík Ondrej

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2118

Vzdialenosť: 340.518 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 71 | Umiestnené : 24 (34 %)

Celkový počet bodov : 1 632 | Umiestnenie po preteku : 1

Zobraziť trasu na mape
1 (405)
Umiestnenie v preteku
1 (1 632)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
1 42 PL-2014-0237-702 11:31:31 1 254,133 60
3 9 SK-2011-02907-9 11:33:45 1 243,901 60
4 64 SK-2016-0999-8009 11:34:05 1 242,389 60
9 66 SK-2016-0777-1916 11:35:03 1 238,022 57
10 31 SK-2014-02907-166 11:35:08 1 237,647 57
14 7 SK-2013-02907-81 11:35:55 1 234,133 57
20 8 SK-2016-0999-8013 11:38:09 1 224,224 54
21 27 SK-2015-0303-623 11:38:39 1 222,028 54
26 52 SK-2013-02907-102 11:40:54 1 212,239 51
33 26 SK-2015-0303-826 11:42:58 1 203,386 48
34 30 SK-2016-0999-8058 11:43:01 1 203,173 48
37 37 SK-2016-0999-8077 11:43:25 1 201,475 45
38 56 SK-2014-02907-132 11:43:58 1 199,148 45
39 51 SK-2011-02907-41 11:44:50 1 195,499 45
41 28 SK-2016-0999-8139 11:45:09 1 194,171 45
42 17 SK-2015-0303-630 11:45:42 1 191,873 45
43 13 SK-2015-0303-628 11:45:52 1 191,178 42
47 1 SK-2015-0303-627 11:47:03 1 186,267 42
54 3 SK-2016-0999-8112 11:48:51 1 178,875 39
59 16 SK-2015-0303-761 11:50:21 1 172,785 36
62 35 SK-2016-0999-8109 11:51:29 1 168,225 36
63 21 SK-2016-0999-8143 11:51:33 1 167,957 36
68 36 SK-2015-0303-703 11:52:17 1 165,027 33
69 25 SK-2014-02907-187 11:52:29 1 164,230 33
Spolu405

No photograph

# 2 | Maretta Jozef

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2096

Vzdialenosť: 344.766 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 28 | Umiestnené : 12 (43 %)

Celkový počet bodov : 1 491 | Umiestnenie po preteku : 3

Zobraziť trasu na mape
2 (384)
Umiestnenie v preteku
3 (1 491)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
2 27 SK-2016-0303-1221 11:35:32 1 251,268 60
11 21 SK-2013-02906-2701 11:38:41 1 237,125 57
13 2 SK-2016-0303-1257 11:39:06 1 235,278 57
18 8 SK-2013-02907-418 11:40:42 1 228,237 54
19 7 SK-2014-01706-1291 11:41:21 1 225,399 54
24 26 SK-2016-0303-1206 11:44:09 1 213,324 51
25 18 SK-2016-0303-1217 11:44:10 1 213,253 51
30 25 SK-2016-0303-1202 11:45:38 1 207,023 48
35 17 SK-2016-0303-1204 11:46:38 1 202,812 48
36 24 SK-2012-02907-761 11:46:53 1 201,764 45
48 9 SK-2016-03605-304 11:50:48 1 185,578 42
53 15 SK-2016-0303-1240 11:52:25 1 179,023 39
Spolu384

# 3 | Čáni Ľ+M

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 5962

Vzdialenosť: 338.612 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 44 | Umiestnené : 14 (32 %)

Celkový počet bodov : 1 503 | Umiestnenie po preteku : 2

Zobraziť trasu na mape
3 (372)
Umiestnenie v preteku
2 (1 503)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
5 5 SK-2015-0305-1267 11:32:34 1 242,309 60
15 3 SK-2013-02907-389 11:34:47 1 232,287 54
17 7 SK-2015-0305-1397 11:35:33 1 228,859 54
22 26 SK-2013-02907-399 11:37:27 1 220,443 51
23 32 SK-2012-02907-575 11:37:30 1 220,223 51
27 10 SK-2014-01706-1389 11:39:24 1 211,926 51
28 39 SK-2016-0303-853 11:39:27 1 211,709 51
31 21 SK-2015-03506-381 11:40:38 1 206,599 48
32 2 SK-2015-0305-1275 11:41:02 1 204,882 48
40 23 SK-2013-02907-313 11:43:24 1 194,820 45
44 9 SK-2012-02907-375 11:44:55 1 188,460 42
45 17 SK-2015-0305-1222 11:45:07 1 187,626 42
65 16 SK-2015-0305-1326 11:50:21 1 166,220 33
70 13 SK-2015-0305-1280 11:50:52 1 164,149 33
Spolu372

No photograph

# 4 | Babic J+P

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2117

Vzdialenosť: 338.257 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 30 | Umiestnené : 3 (10 %)

Celkový počet bodov : 342 | Umiestnenie po preteku : 8

Zobraziť trasu na mape
6 (153)
Umiestnenie v preteku
8 (342)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
6 22 SK-2015-0303-206 11:32:49 1 239,869 60
16 7 SK-2015-0303-214 11:35:03 1 229,802 54
50 24 SK-2015-0303-221 11:46:08 1 182,166 39
Spolu153

No photograph

# 5 | Peter Prilepok

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 5516

Vzdialenosť: 335.464 km | Rozchod hodín [s]: 2

Nasadené : 35 | Umiestnené : 5 (14 %)

Celkový počet bodov : 1 239 | Umiestnenie po preteku : 4

Zobraziť trasu na mape
4 (228)
Umiestnenie v preteku
4 (1 239)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
7 12 SK-2016-02901-1468 11:30:42 1 239,246 60
8 19 SK-2016-0303-439 11:30:43 1 239,170 57
55 21 SK-2012-02904-1081 11:44:42 1 178,307 39
57 20 SK-2016-0303-1525 11:45:02 1 176,929 36
58 7 SK-2013-02907-1129 11:45:04 1 176,791 36
Spolu228

No photograph

# 6 | Ing.Emil Lorenc

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 5519

Vzdialenosť: 341.09 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 35 | Umiestnené : 4 (11 %)

Celkový počet bodov : 894 | Umiestnenie po preteku : 6

Zobraziť trasu na mape
5 (174)
Umiestnenie v preteku
6 (894)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
12 25 SK-2015-02003-518 11:35:50 1 236,580 57
46 26 SK-2015-02003-1180 11:47:17 1 187,295 42
49 17 SK-2016-0303-581 11:48:02 1 184,203 42
66 19 SK-2014-02907-541 11:52:36 1 165,721 33
Spolu174

# 7 | Vladimír Fačko

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2090

Vzdialenosť: 346.277 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 21 | Umiestnené : 2 (10 %)

Celkový počet bodov : 1 035 | Umiestnenie po preteku : 5

Zobraziť trasu na mape
7 (87)
Umiestnenie v preteku
5 (1 035)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
29 14 SK-2016-0307-12 11:45:58 1 210,900 48
56 6 SK-2012-02907-46 11:54:08 1 177,279 39
Spolu87

No photograph

# 8 | MUDr.Fr.Izsof

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2100

Vzdialenosť: 337.107 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 10 | Umiestnené : 1 (10 %)

Celkový počet bodov : 207 | Umiestnenie po preteku : 11

Zobraziť trasu na mape
10 (39)
Umiestnenie v preteku
11 (207)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
51 8 SK-2014-02907-742 11:45:39 1 180,140 39
Spolu39

No photograph

# 9 | Mišun Pavol

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 5041

Vzdialenosť: 336.938 km | Rozchod hodín [s]: -17

Nasadené : 30 | Umiestnené : 2 (7 %)

Celkový počet bodov : 192 | Umiestnenie po preteku : 12

Zobraziť trasu na mape
8 (72)
Umiestnenie v preteku
12 (192)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
52 1 SK-2015-0303-59 11:45:20 1 179,686 39
67 24 SK-2016-0303-467 11:48:55 1 165,069 33
Spolu72

No photograph

# 10 | Jaroslav Juriga

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2098

Vzdialenosť: 343.273 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 15 | Umiestnené : 1 (7 %)

Celkový počet bodov : 465 | Umiestnenie po preteku : 7

Zobraziť trasu na mape
11 (36)
Umiestnenie v preteku
7 (465)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
60 10 SK-2011-02907-719 11:53:02 1 171,447 36
Spolu36

No photograph

# 11 | Albín Mudrončík

ZO CHPH : 0303 - Dolný Kubín | ID chov.: 2092

Vzdialenosť: 344.923 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 17 | Umiestnené : 2 (12 %)

Celkový počet bodov : 288 | Umiestnenie po preteku : 9

Zobraziť trasu na mape
9 (69)
Umiestnenie v preteku
9 (288)
Umiestnenie po preteku
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
61 13 SK-2015-0303-303 11:54:41 1 170,487 36
64 4 SK-2016-0303-212 11:55:23 1 167,713 33
Spolu69
Holubníky na mape

Pripojené súťaže

Pripojené výsledky

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 2088 | Milan Vankuš 339.177 km 0303 Dolný Kubín 16