Oficiálne výsledky - VS 2 - Bayreuth 3. (29.07.2017)