Oficiálne výsledky - VS 2 - Benešov 3. (22.07.2017)