Oficiálne výsledky - VS 1 - Benešov 3. (22.07.2017)