Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Nienburg 3. (16.07.2017)