Oficiálne výsledky - VS 1 - Nienburg 3. (16.07.2017)