Oficiálne výsledky - VS 2 - Nienburg 3. (16.07.2017)