Oficiálne výsledky - VS 1 - Benešov 2. (09.07.2017)