Oficiálne výsledky - VS 1 - Benešov 1. (01.07.2017)