Oficiálne výsledky - VS 1 - Nienburg 2. NP. (03.07.2017)