Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Nienburg 2. NP. (03.07.2017)