Oficiálne výsledky - VS 2 - Nienburg 1. (18.06.2017)