Oficiálne výsledky - OZ Terchová - Nienburg 1. (18.06.2017)