Oficiálne výsledky - VS 1 - Bayreuth (Bindlach) (11.06.2017)