Oficiálne výsledky - VS 1 - Milevsko (rozlehlá louka) (04.06.2017)