Dokument vygenerovaný pomocou MyPigeons (19.05.2024 01:25:52) . Navštíviť online verziu

Pretek č.: 10 | Dátum: 02.07.2017 | Čas vypustenia: 10:00:00

Usporiadateľ: OZ Ružomberok | Spracovateľ: Zuzana Urbaníková

Súradnice: 50:0:24 | 14:20:36

Rozpätie: 365.635 km - 373.323 km

Séria: 999 / 7

Bodovanie: 60 / 3 / 2 %

Počasie:

Pri štarte:

Pri dolete:

Počet holubov: 171 | 20 %: 34

Počet chovateľov: 8

Trvanie preteku: 00:32:56

Prvý holub:

SK-2016-0303-1217 | Prílet: 1 | 14:38:16

Rýchlosť: 1341.602 | Vzdialenosť: 373.323 km

Chovateľ: Maretta Jozef | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledný holub:

SK-2016-0999-8073 | Prílet: 1 | 15:07:39

Rýchlosť: 1199.613 | Vzdialenosť: 369.061 km

Chovateľ: Dr. Kozlík Ondrej | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledné prepočítanie: 12.07.2017, 14:55 | Peter Kurek

Bodovacia tabuľka

Miesto - odMiesto - doBody
1 3 60
4 7 57
8 10 54
11 14 51
15 17 48
18 21 45
22 24 42
25 27 39
28 31 36
32 34 33

# 1 | Maretta Jozef

ZO CHPH: 0303- Dolný Kubín | ID:2096
Vzdialenosť:373.322998046875 km
Rozchod hodín [s]:1
Nasadené:21 | Umiestnené:7 (33 %)
Celkový počet bodov: 3 484
Umiestnenie po preteku: 2
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
1 8 SK-2016-0303-1217 A 14:38:16 1 341,602 60
15 17 SK-2016-0303-1255 H 15:00:44 1 241,376 48
16 13 SK-2014-01706-1307 H 15:00:45 1 241,307 48
18 20 SK-2012-02907-737 H 15:03:03 1 231,886 45
22 21 SK-2013-02907-441 H 15:06:59 1 216,102 42
23 1 SK-2016-0303-1202 A 15:07:02 1 215,904 42
25 9 SK-2016-0303-1230 A 15:07:43 1 213,204 39
Spolu324

# 2 | Čáni Ľudovít

ZO CHPH: 0303- Dolný Kubín | ID:5962
Vzdialenosť:367.1549987792969 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:28 | Umiestnené:2 (7 %)
Celkový počet bodov: 3 391
Umiestnenie po preteku: 3
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
2 13 SK-2014-01706-1472 H 14:38:04 1 320,385 60
19 2 SK-2016-0303-1565 H 15:00:37 1 221,339 45
Spolu105

# 3 | Ing. + Dr. Kozlík Ondrej

ZO CHPH: 0303- Dolný Kubín | ID:2118
Vzdialenosť:369.0610046386719 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:52 | Umiestnené:18 (35 %)
Celkový počet bodov: 3 484
Umiestnenie po preteku: 1
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
3 50 SK-2016-0999-8157 H 14:40:41 1 314,866 60
5 22 SK-2016-0999-8039 A 14:42:22 1 307,028 57
7 17 SK-2014-02907-187 A 14:53:34 1 257,162 57
8 49 SK-2016-0999-8191 H 14:53:48 1 256,164 54
9 6 SK-2015-0303-605 A 14:53:51 1 255,950 54
10 7 SK-2016-0999-8013 A 14:53:52 1 255,879 54
11 42 SK-2016-0999-8003 H 14:53:54 1 255,737 51
11 4 SK-2016-0999-8058 A 14:53:54 1 255,737 51
13 3 SK-2015-0303-623 A 14:53:59 1 255,381 51
17 9 SK-2015-0303-628 A 14:59:35 1 231,914 48
20 1 SK-2016-0304-136 A 15:02:42 1 219,230 45
21 37 SK-2016-0999-8065 H 15:03:13 1 217,153 45
24 14 SK-2015-0305-825 A 15:03:36 1 215,616 42
26 14 SK-2014-02907-116 A 15:04:27 1 212,222 39
30 11 SK-2016-0999-8055 A 15:06:44 1 203,198 36
32 5 SK-2016-0999-8156 A 15:07:28 1 200,328 33
33 27 SK-2015-0303-826 A 15:07:36 1 199,808 33
34 44 SK-2016-0999-8073 H 15:07:39 1 199,613 33
Spolu387

# 4 | Jaroslav Juriga

ZO CHPH: 0303- Dolný Kubín | ID:2098
Vzdialenosť:371.8559875488281 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:18 | Umiestnené:2 (11 %)
Celkový počet bodov: 1 022
Umiestnenie po preteku: 7
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
4 5 SK-2014-02907-1022 A 14:44:23 1 307,587 57
27 14 SK-2014-02907-83 H 15:07:28 1 209,419 39
Spolu96

# 5 | MUDr.Fr.Izsof

ZO CHPH: 0303- Dolný Kubín | ID:2100
Vzdialenosť:365.635009765625 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:7 | Umiestnené:1 (14 %)
Celkový počet bodov: 400
Umiestnenie po preteku: 9
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
6 3 SK-2016-0303-3 A 14:47:20 1 272,512 57
Spolu57

# 6 | Ing.Emil Lorenc

ZO CHPH: 0303- Dolný Kubín | ID:5519
Vzdialenosť:369.6130065917969 km
Rozchod hodín [s]:1
Nasadené:24 | Umiestnené:4 (17 %)
Celkový počet bodov: 1 929
Umiestnenie po preteku: 4
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
14 6 SK-2016-0303-582 H 14:56:00 1 248,693 51
28 1 SK-2015-02003-513 H 15:06:56 1 204,213 36
29 22 SK-2016-0303-599 A 15:06:58 1 204,082 36
31 23 SK-2016-0303-572 A 15:07:46 1 200,952 36
Spolu159

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 5514 | Štefan Harezník 371.51300048828125 km 0303 Dolný Kubín 10
2 2117 | Babic J+P 366.7340087890625 km 0303 Dolný Kubín 11