Dokument vygenerovaný pomocou MyPigeons (26.03.2023 01:20:44) . Navštíviť online verziu

Pretek č.: 7 | Dátum: 11.06.2017 | Čas vypustenia: 06:45:00

Usporiadateľ: OZ Ružomberok | Spracovateľ: Zuzana Urbaníková

Súradnice: 49:17:20 | 17:25:10

Rozpätie: 132.589 km - 142.516 km

Séria: 999 / 7

Bodovanie: 60 / 3 / 2 %

Počasie:

Pri štarte:

Pri dolete:

Počet holubov: 240 | 20 %: 48

Počet chovateľov: 9

Trvanie preteku: 00:09:02

Prvý holub:

DV-2015-05138-1035 | Prílet: 1 | 08:33:04

Rýchlosť: 1318.779 | Vzdialenosť: 142.516 km

Chovateľ: Maretta Jozef | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledný holub:

SK-2015-0305-1280 | Prílet: 1 | 08:36:46

Rýchlosť: 1217.062 | Vzdialenosť: 136.027 km

Chovateľ: Čáni Ľ+M | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledné prepočítanie: 29.06.2017, 09:49 | Peter Kurek

Bodovacia tabuľka

Miesto - odMiesto - doBody
1 5 60
6 10 57
11 14 54
15 19 51
20 24 48
25 29 45
30 34 42
35 38 39
39 43 36
44 48 33

# 1 | Maretta Jozef

ZO CHPH: 0303- Dolný Kubín | ID:2096
Vzdialenosť:142.516 km
Rozchod hodín [s]:1
Nasadené:19 | Umiestnené:16 (84 %)
Celkový počet bodov: 2 668
Umiestnenie po preteku: 2
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
1 15 DV-2015-05138-1035 H 08:33:04 1 318,779 60
1 13 SK-2016-0303-1255 H 08:33:04 1 318,779 60
3 19 SK-2012-02907-737 H 08:33:25 1 314,521 60
7 11 SK-2015-0303-903 H 08:34:36 1 300,328 57
8 2 SK-2016-0303-1221 A 08:34:38 1 299,933 57
8 2 SK-2016-0303-1202 A 08:34:38 1 299,933 57
11 17 SK-2014-01706-1291 H 08:34:50 1 297,566 54
12 16 SK-2016-0303-1210 H 08:35:02 1 295,208 54
13 1 SK-2013-02907-441 H 08:35:24 1 290,906 54
24 8 SK-2016-0303-1204 A 08:37:49 1 263,253 48
30 9 SK-2016-0303-1201 A 08:38:01 1 261,018 42
32 10 SK-2016-0303-1217 A 08:38:06 1 260,088 42
34 5 SK-2015-0303-932 A 08:38:57 1 250,689 42
35 6 SK-2016-0303-1230 A 08:39:00 1 250,140 39
44 18 SK-2016-0303-1257 H 08:41:13 1 226,296 33
46 4 SK-2016-0303-1206 A 08:41:44 1 220,868 33
Spolu405

# 2 | Ing. + Dr. Kozlík Ondrej

ZO CHPH: 0303- Dolný Kubín | ID:2118
Vzdialenosť:137.897 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:54 | Umiestnené:12 (22 %)
Celkový počet bodov: 2 713
Umiestnenie po preteku: 1
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
4 30 SK-2013-02907-97 A 08:30:23 1 308,528 60
6 46 SK-2014-02907-195 A 08:30:58 1 301,324 57
10 31 SK-2015-0303-630 H 08:31:05 1 299,893 57
18 48 SK-2015-0303-803 A 08:32:46 1 279,589 51
19 51 SK-2015-0303-627 A 08:33:02 1 276,430 51
19 42 SK-2016-0304-136 A 08:33:02 1 276,430 51
33 49 SK-2016-0999-8010 A 08:34:36 1 258,184 42
37 47 SK-2015-0303-605 A 08:36:12 1 240,081 39
38 53 SK-2015-0303-628 A 08:36:25 1 237,669 39
39 52 SK-2016-0999-8058 A 08:36:27 1 237,299 36
40 39 SK-2016-0999-8147 A 08:36:29 1 236,929 36
41 54 SK-2015-0303-804 A 08:36:41 1 234,714 36
Spolu369

# 3 | Čáni Ľ+M

ZO CHPH: 0303- Dolný Kubín | ID:5962
Vzdialenosť:136.027 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:40 | Umiestnené:18 (45 %)
Celkový počet bodov: 2 600
Umiestnenie po preteku: 3
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
5 11 SK-2016-0303-785 H 08:29:18 1 304,190 60
14 10 SK-2014-01706-1472 H 08:30:48 1 285,699 54
15 22 SK-2015-0305-1249 H 08:30:59 1 283,475 51
16 7 SK-2016-0303-759 H 08:31:01 1 283,072 51
17 5 SK-2015-0305-1275 A 08:31:02 1 282,870 51
21 25 SK-2016-0303-762 A 08:31:55 1 272,271 48
22 16 SK-2016-0303-878 H 08:32:38 1 263,800 48
23 15 SK-2016-0303-849 H 08:32:40 1 263,409 48
25 8 SK-2016-0303-702 H 08:32:41 1 263,213 45
26 6 SK-2016-0303-856 A 08:32:42 1 263,018 45
27 13 SK-2016-0303-717 H 08:32:43 1 262,822 45
28 2 PL-2015-0204-5781 A 08:32:44 1 262,627 45
28 1 SK-2015-0305-1326 A 08:32:44 1 262,627 45
31 29 SK-2016-0303-446 A 08:32:53 1 260,871 42
43 9 SK-2016-0303-733 A 08:35:12 1 234,365 36
45 35 SK-2016-0303-854 A 08:35:58 1 225,837 33
47 17 SK-2016-0303-800 H 08:36:43 1 217,607 33
48 3 SK-2015-0305-1280 A 08:36:46 1 217,062 33
Spolu363

# 4 | Peter Prilepok

ZO CHPH: 0303- Dolný Kubín | ID:5516
Vzdialenosť:132.589 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:27 | Umiestnené:1 (4 %)
Celkový počet bodov: 1 386
Umiestnenie po preteku: 4
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
36 1 SK-2016-0303-439 H 08:31:46 1 241,858 39
Spolu39

# 5 | Ing.Emil Lorenc

ZO CHPH: 0303- Dolný Kubín | ID:5519
Vzdialenosť:137.899 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:26 | Umiestnené:1 (4 %)
Celkový počet bodov: 1 323
Umiestnenie po preteku: 5
# KL Holub Dolet Rýchlosť Body
42 12 SK-2015-02003-518 A 08:36:42 1 234,548 36
Spolu36

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 5514 | Štefan Harezník 141.72 km 0303 Dolný Kubín 10
2 5041 | Mišun Pavol 133.882 km 0303 Dolný Kubín 19
3 2098 | Jaroslav Juriga 142.066 km 0303 Dolný Kubín 20
4 2117 | Babic J+P 134.062 km 0303 Dolný Kubín 25