SK-2016-0701-1398
  • Pohlavie: Holub
  • Farba: ŠIMEL
  • Chovateľ: OPALKA ANTON
  • Majiteľ: Opalka Anton
  • Základná organizácia: 0701 Komárno
  • Organizácia: OZ Komárno
  • Získané ceny: 1 (19 % | 535 km)

F.NIŽNIK , L. BAČO.