SK-2015-02605-634
  • Pohlavie: Holub
  • Farba: MODRA
  • Chovateľ: Opalka Anton
  • Základná organizácia: 0701 Komárno
  • Organizácia: OZ Komárno
  • Získané ceny: 5 (11 % | 1 820 km)

odchov z holubov: R.a M.KLEMENT X M. SANGERS X MÁCHA X F. van NISTELROOY X CAMPHUIS. JE TO JANSSENSKÝ HOLUB.