Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
SK-2022-01107-301 Schopný letu 03.10.2022 jozef Belak Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2012-0512-576 Mŕtvy 03.10.2022 Samuel Nedostupné OZ Trnava
SK-2006-03003-655 Mŕtvy 03.10.2022 Samuel Nedostupné Nedostupné
SK-2013-0109-1055 Mŕtvy 03.10.2022 Samuel Nedostupné OZ Bratislava
DV-2022-09274-53 Mŕtvy 03.10.2022 Heinz Meurisch Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0805-110 Vyčerpaný 03.10.2022 JC Štieber Miroslav OZ Spiš
SK-2022-0801-110 Vyčerpaný 03.10.2022 JC Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-01002-1225 Schopný letu 03.10.2022 Milan Valach Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-03304-542 Schopný letu 03.10.2022 Milan Valach Macura Ján OZ Bytča
SK-2022-0611-385 Schopný letu 03.10.2022 martina sicakova Nedostupné OZ Trenčín
SK-2022-02305-780 Schopný letu 03.10.2022 martina sicakova Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2022-0701-1618 Schopný letu 03.10.2022 Milan Valach Nedostupné OZ Komárno
SK-2022-01401-1907 Schopný letu 03.10.2022 martina sicakova Nedostupné OZ Žilina
CZ-2022-0226-2522 Schopný letu 03.10.2022 Milan Valach Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0308-274 Schopný letu 03.10.2022 martina sicakova Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2022-0401-387 Schopný letu 03.10.2022 martina sicakova Nedostupné OZ Terchová
SK-2022-03402-553 Schopný letu 03.10.2022 Pavol Nedostupné OZ Dubeň
SK-2022-0999-1465 Schopný letu 03.10.2022 Pavol Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01003-840 Schopný letu 03.10.2022 Pavol Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-02503-1168 Schopný letu 03.10.2022 VečERA M Nedostupné OZ Prešov
SK-2022-0704-111 Schopný letu 03.10.2022 VEČERA M Nedostupné OZ Komárno
SK-2022-02005-1168 Schopný letu 03.10.2022 VEČERA M Nedostupné OZ Pezinok
SK-2022-01004-478 Schopný letu 03.10.2022 VEČERA M Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-01301-300 Schopný letu 03.10.2022 Mikuška Ladislav Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2022-02516-431 Schopný letu 03.10.2022 Ladislav Kyseľ Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0802-1299 Schopný letu 03.10.2022 martina sicakova Miloš Boron OZ Spiš
SK-2022-02516-817 Schopný letu 03.10.2022 Jaroslav Seliga Nedostupné Nedostupné
DV-2019-0844-6953 Vyčerpaný 03.10.2022 Harun Nesrin Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03504-926 Vyčerpaný 03.10.2022 Martin Reis Nedostupné OZ Sabinov
PL-2022-0231-5701 Vyčerpaný 03.10.2022 Jozef Putala Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0777-4608 Schopný letu 03.10.2022 Jozef Nedostupné Nedostupné
CZ-2022-0245-760 Vyčerpaný 03.10.2022 kujanik Nedostupné Nedostupné
PL-2022-0398-6252 Schopný letu 03.10.2022 Ondrej Brzula Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0999-5594 Schopný letu 03.10.2022 Ondrej Brzula Vidhold M. Ing. OZ Zvolen
SK-2022-01106-1096 Schopný letu 03.10.2022 Július Krško Nedostupné OZ Topoľčany
HU-2022-13-66691 Vyčerpaný 02.10.2022 Ivan Starosta Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02403-998 Mŕtvy 02.10.2022 Milan Nedostupné OZ Košice
SK-2022-02312-1377 Schopný letu 02.10.2022 Jozef Iskra Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2022-02302-4 Schopný letu 02.10.2022 Jozef Iskra Jozef Kelemeca OZ Spiš
SK-2022-02806-370 Schopný letu 02.10.2022 Jozef Iskra Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-01072-172 Schopný letu 02.10.2022 Vaclav Lebeda Nedostupné Nedostupné
HU-2022-23-36028 Schopný letu 02.10.2022 Maria Srajerova Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02901-6569 Schopný letu 02.10.2022 JOSEF Nedostupné OZ Orava
SK-2022-01603-723 Schopný letu 02.10.2022 JOSEF Matys Tomáš+Tatiana OZ Čadca
SK-2022-02806-416 Schopný letu 02.10.2022 Marek Kumprecht Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-02901-1728 Vyčerpaný 02.10.2022 RÓBERT Gwizdz Janusz OZ Orava
SK-2022-01001-1301 Schopný letu 02.10.2022 Řihák Jaroslav Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-0606-867 Schopný letu 02.10.2022 Pavel Šutinský ĎURAČI ĽUBOŠ. OZ Trenčín
SK-2022-01901-418 Schopný letu 02.10.2022 Pavel Šutinský Nedostupné OZ Zvolen
SK-2021-0903-408 Schopný letu 02.10.2022 pilek jozef Nedostupné OZ Šurany
PL-2022-0229-8336 Mŕtvy 02.10.2022 Jožo Nedostupné Nedostupné
SK-2022-04160-2806 Schopný letu 02.10.2022 Marek Kumprecht Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0416-2806 Schopný letu 02.10.2022 Marek Kumprecht Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01106-107 Schopný letu 02.10.2022 Horváth Dúc Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2020-M-55-1411 Schopný letu 02.10.2022 Franta Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01704-1169 Schopný letu 02.10.2022 Janči Nedostupné OZ Martin
SK-2022-02403-136 Schopný letu 02.10.2022 Martin Lukáč Marek OZ Košice
SK-2022-02601-404 Schopný letu 02.10.2022 Martin Nedostupné OZ Bardejov
PL-2022-0100-14151 Schopný letu 02.10.2022 Michal Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0701-1609 Schopný letu 02.10.2022 Michal Nedostupné OZ Komárno
PL-2022-0234-2515 Schopný letu 02.10.2022 Michal Nedostupné Nedostupné
PL-2022-0155-6844 Schopný letu 02.10.2022 Michal Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0801-1609 Schopný letu 02.10.2022 Michal Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-0805-1183 Schopný letu 02.10.2022 Marek Kopaničák Ján OZ Spiš
SK-2022-01204-1629 Schopný letu 02.10.2022 Dvořák Milan Nedostupné OZ Prievidza
SK-2022-01302-1733 Schopný letu 02.10.2022 M+M Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2022-01409-92 Schopný letu 02.10.2022 M+M Nedostupné OZ Žilina
SK-2018-01205-309 Schopný letu 01.10.2022 Antonín Mayer Fábry Ľ+J OZ Prievidza
SK-2022-01906-512 Schopný letu 01.10.2022 Ivan Nedostupné OZ Zvolen
SK-2022-01906-131 Schopný letu 01.10.2022 Ivan Selecký Ján OZ Zvolen
SK-2022-0999-7453 Schopný letu 01.10.2022 Kohut M Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03210-22 Schopný letu 01.10.2022 Kohut M Ondrejka Ján OZ Brezno
SK-2022-01002-484 Vyčerpaný 01.10.2022 Pepa Flídr Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-01603-223 Schopný letu 01.10.2022 Pavel Pocedič Matys Tomáš+Tatiana OZ Čadca
RO-2022-44345 Zranený 01.10.2022 Lucia Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-02501-639 Schopný letu 01.10.2022 Tono Nedostupné OZ Prešov
SK-2021-01205-77 Schopný letu 01.10.2022 Igor Malko Nedostupné OZ Prievidza
SK-2022-M-55-3034 Schopný letu 01.10.2022 Josef Jastřembský Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03210-993 Schopný letu 01.10.2022 Pavel Šutinský Nedostupné OZ Brezno
SK-2022-03404-191 Schopný letu 01.10.2022 Michal Nedostupné OZ Dubeň
SK-2022-02804-963 Schopný letu 01.10.2022 Pavel Šutinský Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-02703-722 Schopný letu 01.10.2022 Košík Kamil Nedostupné OZ Michalovce
SK-2022-01203-203 Schopný letu 01.10.2022 Košík Kamil Nedostupné OZ Prievidza
SK-2022-02703-7222 Schopný letu 01.10.2022 Košík Kamil Nedostupné OZ Michalovce
SK-2018-02601-1873 Mŕtvy 01.10.2022 Gemery Peter Nedostupné OZ Bardejov
SK-2021-02708-569 Mŕtvy 01.10.2022 Gemery Peter Nedostupné OZ Michalovce
SK-2022-03504-57 Mŕtvy 01.10.2022 Gemery Peter Nedostupné OZ Sabinov
SK-2021-02503-794 Mŕtvy 01.10.2022 Gemery Peter Macej Martin OZ Michalovce
SK-2021-02405-574 Mŕtvy 01.10.2022 Gemery Peter Nedostupné OZ Košice
SK-2022-03606-450 Mŕtvy 01.10.2022 Gemery Peter Nedostupné OZ Gemer
SK-2022-0108-739 Schopný letu 01.10.2022 Jaroslav Seliga Nedostupné OZ Bratislava
SK-2022-0104-871 Mŕtvy 01.10.2022 Petr Sulan Miloš Struhár OZ Bratislava
SK-2021-01607-178 Mŕtvy 01.10.2022 Tomáš Zahora Nedostupné OZ Čadca
SK-2022-01-901 Vyčerpaný 01.10.2022 Ladislav Kucej Nedostupné Mega Customer
CZ-2022-0188-430 Schopný letu 01.10.2022 Miroslav Hegyi Laluha Miroslav OZ Čadca
SK-2022-01010-1437 Schopný letu 01.10.2022 Palo Gaži Lukáš, Ing. OZ Levice
SK-2022-01305-875 Schopný letu 01.10.2022 m+m Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2022-0806-231 Schopný letu 01.10.2022 m+m Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-03207-301 Schopný letu 01.10.2022 m+m Nedostupné OZ Brezno
SK-2008-03002-422 Mŕtvy 01.10.2022 Samuel Nedostupné Nedostupné
SK-2010-0107-863 Mŕtvy 01.10.2022 Samuel Nedostupné OZ Bratislava
SK-2020-0107-817 Mŕtvy 01.10.2022 Samuel Jozef Manczal OZ Bratislava
SK-2022-01804-90 Vyčerpaný 30.09.2022 J+J Sliz Méry Štefan OZ Levice
PL-2022-0177-3757 Schopný letu 30.09.2022 Martin Macej Nedostupné Nedostupné
DV-2018-03083-1097 Schopný letu 30.09.2022 Milan Ištvan Nedostupné Nedostupné
SK-2021-02008-422 Schopný letu 30.09.2022 Martin Macej Nedostupné OZ Pezinok
SK-2022-01009-1009 Schopný letu 30.09.2022 František Musil Slíž Kamil, Ing. OZ Nitra
SK-2022-0902-12 Zranený 30.09.2022 Miki Salgo Ladislav OZ Šurany
SK-2022-0902-50 Schopný letu 29.09.2022 Cesnek J Salgo Ladislav OZ Šurany
SK-2020-01610-1745 Mŕtvy 29.09.2022 Jozef Mravec Nedostupné OZ Čadca
SK-2022-02003-174 Schopný letu 29.09.2022 Viktor Kako Hucel Pavol OZ Pezinok
SK-2021-02104-117 Schopný letu 29.09.2022 PETER Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2022-012-902 Zranený 29.09.2022 Miki Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01010-192 Schopný letu 29.09.2022 Daniel Daňo Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-02210-495 Schopný letu 29.09.2022 Peter Nedostupné OZ Poprad
CZ-2022-0118-695 Schopný letu 29.09.2022 Ladislav Formánek Nedostupné Nedostupné
CZ-2022-0175-2209 Schopný letu 29.09.2022 Ladislav Formánek Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02009-1019 Schopný letu 29.09.2022 Ladislav Formánek Nedostupné OZ Pezinok
SK-2022-02908-1624 Schopný letu 29.09.2022 Pavel Gaizura Zoššák Jozef OZ Orava
HU-2022-D-722513 Schopný letu 29.09.2022 Magdaléna Achbergerová Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02704-757 Schopný letu 29.09.2022 Juliana Olmos Justinianova Branislav Konkoľ OZ Michalovce
HU-2022-08-29743 Vyčerpaný 29.09.2022 Juraj Kabát Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0999-9777 Schopný letu 29.09.2022 Bubník Jiří Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03603-529 Schopný letu 29.09.2022 Peter Jabcon Nedostupné OZ Gemer
SK-2022-03209-18 Schopný letu 28.09.2022 Jozef Pažitný Malis+Rychtarik OZ Brezno
SK-2021-01110-853 Schopný letu 28.09.2022 Jan Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2020-01103-843 Schopný letu 28.09.2022 Jan Nedostupné OZ Topoľčany
PL-2022-0357-4004 Zranený 28.09.2022 Haettasch Nedostupné Nedostupné
PL-2022-0733-2457 Vyčerpaný 28.09.2022 Janis Stresow Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0704-81 Vyčerpaný 28.09.2022 František Demo Godány Frigyes OZ Šurany
SK-2022-02804-9 Schopný letu 28.09.2022 Ľubomír Baloga Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-02308-200 Schopný letu 28.09.2022 Štěpán Maňák Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2022-01801-713 Schopný letu 28.09.2022 Štěpán Maňák Kronka Jaroslav OZ Levice
SK-2022-02710-425 Schopný letu 28.09.2022 Štěpán Maňák Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0105-1192 Schopný letu 28.09.2022 Soňa Mráz Zmeková Nedostupné OZ Bratislava
PL-2022-0439-7946 Schopný letu 28.09.2022 Jano Nedostupné Nedostupné
SK-2012-02302-841 Zranený 28.09.2022 Denis Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2022-0611-584 Vyčerpaný 28.09.2022 jan suja SUCHÁNEK MILAN OZ Trenčín
SK-2022-03301-848 Schopný letu 28.09.2022 Barbora Fleissigova Nedostupné OZ Bytča
SK-2022-02007-135 Vyčerpaný 28.09.2022 Iva Mráčková Nedostupné OZ Pezinok
SK-2022-0803-22 Schopný letu 28.09.2022 PeterS Pastorek Petrášek Jozef OZ Spišská Nová Ves
SK-2022-0135-2007 Vyčerpaný 28.09.2022 Iva Mráčková Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03604-412 Schopný letu 28.09.2022 Ján Herczeg Attila OZ Gemer
SK-2022-0331-848 Schopný letu 28.09.2022 Barbora Fleissigova Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02805-698 Mŕtvy 28.09.2022 Jozef Takáč Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-0109-857 Schopný letu 28.09.2022 Varagya Štefan Svätopluk Mika OZ Bratislava
SK-2022-02516-1125 Vyčerpaný 27.09.2022 Jana Ludvigová Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-678765 Vyčerpaný 27.09.2022 Mária Štefikova Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01307-1022 Schopný letu 27.09.2022 Baranec Anton Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2022-03604-763 Vyčerpaný 27.09.2022 Jozef Nedostupné OZ Gemer
SK-2022-0999-1044 Schopný letu 27.09.2022 Pantok Nedostupné Nedostupné
PL-2022-0262-14294 Vyčerpaný 27.09.2022 Anja Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0262-14294 Vyčerpaný 27.09.2022 Anja Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0999-9743 Schopný letu 27.09.2022 miro Nedostupné Nedostupné
HU-2022-16-75170 Schopný letu 27.09.2022 Miroslav Nedostupné Nedostupné
PL-2021-0388-3796 Mŕtvy 27.09.2022 Mariá Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0108-270 Schopný letu 27.09.2022 Pompo Nedostupné OZ Bratislava
SK-2022-0999-1459 Mŕtvy 27.09.2022 Lusková Lucie Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03604-9 Schopný letu 27.09.2022 Púčik M Kosár Peter OZ Gemer
SK-2019-0691-2309 Vyčerpaný 27.09.2022 Gal Alex Nedostupné Nedostupné
SK-2019-02309-691 Schopný letu 26.09.2022 Gall Alex Neupauer Patrik OZ Kežmarok
SK-2022-0806-1052 Schopný letu 26.09.2022 Mikuška Ladislav Jacenko Peter OZ Kežmarok
SK-2022-01905-467 Schopný letu 26.09.2022 Peter Hanuska Vidhold M. Ing. OZ Zvolen
SK-2022-03605-520 Schopný letu 26.09.2022 Peter Kosár Nedostupné OZ Gemer
SK-2022-03601-394 Schopný letu 26.09.2022 Peter Kosár Ján Renčík OZ Gemer
SK-2022-03603-355 Schopný letu 26.09.2022 Ferenc Martinsich Kerekes Tibor OZ Gemer
SK-2022-02312-824 Schopný letu 26.09.2022 FERO Jozef Forgač OZ Spišská Nová Ves
SK-2022-02812-824 Schopný letu 26.09.2022 FERO Nedostupné OZ Kežmarok
CRO-2022-6915 Schopný letu 26.09.2022 Dušan Konečný Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-02206-254 Schopný letu 26.09.2022 Štefan Lovas Pastrnák Jaroslav OZ Poprad
CRO-2022-5054 Vyčerpaný 26.09.2022 Bugarova Nedostupné OZ Trnava
HU-2021-11-64998 Zranený 26.09.2022 Peter Lagin Nedostupné Nedostupné
HU-2022-30-61504 Mŕtvy 26.09.2022 Ľubica Marková Nedostupné Nedostupné
HU-2022-BENZINO-61504 Mŕtvy 26.09.2022 Ľubica Marková Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01603-567 Schopný letu 26.09.2022 Sýkora Polaček V+M OZ Čadca
SK-2022-02001-155 Schopný letu 26.09.2022 X Dvorák Miroslav OZ Pezinok
SK-2022-03601-442 Schopný letu 26.09.2022 Ján Altman Miloš OZ Gemer
SK-2022-01701-602 Schopný letu 26.09.2022 Ján Volentier Nedostupné OZ Martin
SK-2022-02211-910 Schopný letu 26.09.2022 Ján Volentier Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-2022-02107-74 Schopný letu 26.09.2022 Ján Volentier Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2022-0501-1092 Schopný letu 26.09.2022 Ján Volentier Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-01401-1744 Schopný letu 26.09.2022 Jozef Šuhajda Vladimír OZ Žilina
SK-2022-0606-1079 Schopný letu 26.09.2022 miro JÁNOŠÍK JÁN st. OZ Trenčín
SK-2022-0703-238 Schopný letu 26.09.2022 Forgács István Nedostupné OZ Komárno
SK-2022-0999-8212 Schopný letu 26.09.2022 Vít Lukačovič Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02812-69 Schopný letu 26.09.2022 Lubo Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-028012-69 Schopný letu 26.09.2022 Lubo Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02812-77 Schopný letu 26.09.2022 Lubo Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-0609-940 Schopný letu 25.09.2022 Cyril Gablík FARY JOZEF OZ Trenčín
SK-2022-03301-1440 Mŕtvy 25.09.2022 marian javorek Nedostupné OZ Bytča
SK-2022-0999-7372 Schopný letu 25.09.2022 jOSEF Kristián Žubor OZ Ružomberok
SK-2022-02703-371 Schopný letu 25.09.2022 Pavel Nedostupné OZ Michalovce
SK-2022-01507-229 Schopný letu 25.09.2022 Miroslav Gajdošík Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2022-02308-719 Schopný letu 25.09.2022 Benc Marián Veselovská Dominika OZ Liptovský Mikuláš
SK-2022-01801-202 Schopný letu 25.09.2022 Karel Kubíček Nedostupné OZ Levice
SK-2022-0802-802 Schopný letu 25.09.2022 Šramko Štefan Nedostupné OZ Spiš
SK-2020-01801-202 Schopný letu 25.09.2022 Karel Kubíček Nedostupné OZ Levice
SK-2022-03604-358 Vyčerpaný 25.09.2022 Pogany vojtech Nedostupné OZ Gemer
SK-2022-03601-233 Schopný letu 25.09.2022 Murarik Marian Kmec Ladislav OZ Gemer
SK-2022-0804-591 Schopný letu 25.09.2022 Palo Konrád Karol OZ Spiš
SK-2022-01609-316 Zranený 25.09.2022 Soňa Marková Pagač Ivan+Tomáš OZ Čadca
CZ-2022-040-703 Schopný letu 25.09.2022 Vojtko Jozef Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0999-5749 Vyčerpaný 25.09.2022 Miroslav Flimel Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01301-201 Schopný letu 25.09.2022 RD Nedostupné OZ Považská Bystrica
PL-2022-011041-294 Zranený 25.09.2022 Karol Pavelka Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0999-1841 Schopný letu 25.09.2022 Miro Jasenovec Štefan OZ Žilina
SK-2022-00000-123 Schopný letu 25.09.2022 Katarina Chlupisova Jencova Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0802-1146 Schopný letu 25.09.2022 Pavel Šutinský Nedostupné OZ Spiš
CH-2022-5383 Mŕtvy 25.09.2022 Florian Šatan Nedostupné OZ Trnava
CZ-2022-055-1031 Schopný letu 25.09.2022 Milan Vargic Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01802-389 Vyčerpaný 25.09.2022 Milan Vargic Nedostupné OZ Levice
SK-2022-02507-450 Schopný letu 25.09.2022 Veronika kozlaiová Nedostupné OZ Prešov
SK-2022-02501-470 Schopný letu 25.09.2022 Ladislav Kyseľ Nedostupné OZ Prešov
SK-2019-0999-4578 Schopný letu 25.09.2022 Radovan Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01301-516 Schopný letu 25.09.2022 Ing. Janík Josef Sedlák Peter OZ Považská Bystrica
SK-2022-0405-1663 Schopný letu 25.09.2022 Jan Kmec Holúbek Daniel.ml OZ Terchová
SK-2022-01009-1011 Schopný letu 25.09.2022 Michal Rist Slíž Kamil, Ing. OZ Nitra
SK-2022-01503-208 Schopný letu 25.09.2022 Miro Kočiš Stanislav OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2022-02403-569 Schopný letu 25.09.2022 Kl Jozef Miškovič OZ Košice
PL-2021-0297-7084 Schopný letu 25.09.2022 Ivan Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02601-1285 Schopný letu 24.09.2022 Michal Majdák Nedostupné OZ Bardejov
SK-2022-02109-433 Schopný letu 24.09.2022 Milan Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2022-0105-1316 Mŕtvy 24.09.2022 Alexander Kadlečik Nedostupné OZ Bratislava
SK-2022-01316-105 Mŕtvy 24.09.2022 Alexander Kadlečik Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0999-3638 Schopný letu 24.09.2022 Marian Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0106-567 Mŕtvy 24.09.2022 Kristína Nedostupné OZ Bratislava
SK-2022-02007-849 Schopný letu 24.09.2022 Peter Nedostupné OZ Pezinok
SK-2022-01104-543 Schopný letu 24.09.2022 Martin Medvegy Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2022-0849-2007 Schopný letu 24.09.2022 Peter Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01305-638 Vyčerpaný 24.09.2022 Michal Kšenzuliak Behan Jozef OZ Považská Bystrica
SK-2022-0567-106 Mŕtvy 24.09.2022 Kristína Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01705-732 Schopný letu 24.09.2022 Hojo M Jarias Jozef OZ Martin
SK-2022-02109-443 Schopný letu 24.09.2022 Milan Nedostupné OZ Rimavská Sobota
PL-2022-0263-6562 Mŕtvy 24.09.2022 Pavel Gregor Nedostupné Nedostupné
SK-2016-09-316 Zranený 24.09.2022 Soňa Marková Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02311-315 Vyčerpaný 24.09.2022 Cyril Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
HU-2022-30-58135 Vyčerpaný 24.09.2022 Szabó Szilárd Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03305-740 Schopný letu 24.09.2022 Jana Váňová Nedostupné OZ Bytča
SK-2022-02305-1522 Schopný letu 24.09.2022 Viktor Dorotčin Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2022-01408-1019 Schopný letu 24.09.2022 Viktor Dorotčin Chupaň Julian OZ Žilina
SK-2022-01901-539 Schopný letu 24.09.2022 Patrik Kaňuk Velebny Michal OZ Zvolen
PL-2022-0235-6546 Mŕtvy 24.09.2022 Špaňúr Hubert Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01802-378 Vyčerpaný 24.09.2022 Marta Vaculíková Nedostupné OZ Levice
SK-2022-03102-313 Vyčerpaný 23.09.2022 Miroslav Michalec Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-2022-03501-706 Schopný letu 23.09.2022 Cmorej Matus Nedostupné OZ Sabinov
SK-2022-02405-115 Schopný letu 23.09.2022 Michal Miroslav Antolik OZ Košice
SK-2022-0115-2405 Schopný letu 23.09.2022 Ukraine Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0740-3305 Schopný letu 23.09.2022 Jana Váňová Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01607-1759 Mŕtvy 23.09.2022 stanik Nedostupné OZ Čadca
CZ-2022-0245-710 Schopný letu 23.09.2022 Viliam Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02701-513 Schopný letu 23.09.2022 Martin Reis Nedostupné OZ Michalovce
SK-2022-02703-831 Schopný letu 23.09.2022 Martin Reis Nedostupné OZ Michalovce
SK-2022-01005-1147 Schopný letu 23.09.2022 Jílek Jiří Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-0704-617 Schopný letu 23.09.2022 Milan Nedostupné OZ Komárno
SK-2022-0201-4385 Schopný letu 22.09.2022 PETR Nedostupné OZ Senica
SK-2022-02308-636 Schopný letu 22.09.2022 Laco Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2022-01808-129 Schopný letu 22.09.2022 Miroslav Senkyr Nedostupné OZ Levice
PL-2022-0364-5072 Schopný letu 22.09.2022 MACKO ZDENEK Nedostupné Nedostupné
PL-2022-023-3247 Schopný letu 22.09.2022 MACKO ZDENEK Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01904-348 Schopný letu 22.09.2022 MACKO ZDENEK Nedostupné OZ Zvolen
SK-2022-02603-981 Schopný letu 22.09.2022 MACKO ZDENEK Nedostupné OZ Bardejov
SK-2022-0512-133 Schopný letu 22.09.2022 MACKO ZDENEK Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-01108-625 Schopný letu 22.09.2022 MACKO ZDENEK Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2022-02901-6421 Schopný letu 22.09.2022 Matej Nahalka Nedostupné OZ Orava
SK-2022-02109-235 Schopný letu 22.09.2022 Peter Zajac Duda Jaroslav+Xavier OZ Brezno
SK-2022-0235-2109 Schopný letu 22.09.2022 Peter Zajac Nedostupné Nedostupné
SK-2020-02305-1164 Schopný letu 22.09.2022 Blasko marian Sagula Pavel OZ Spišská Nová Ves
SK-2021-02709-1482 Mŕtvy 22.09.2022 Ján Nedostupné OZ Michalovce
DV-2022-01280-5138 Schopný letu 22.09.2022 Marek Hruby Nedostupné Nedostupné
HU-2022-26-17740 Schopný letu 22.09.2022 Milan Pazúr Nedostupné Nedostupné
SK-2020-01007-547 Schopný letu 22.09.2022 Milan Pazúr Nedostupné OZ Nitra
CZ-2022-0162-381 Schopný letu 22.09.2022 Marián Kubuš Nedostupné Nedostupné
HU-2022-D-685798 Schopný letu 22.09.2022 Barbirik Igor Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01801-321 Schopný letu 21.09.2022 SLAVOMIR KRES Nedostupné OZ Levice
SK-2022-01004-648 Schopný letu 21.09.2022 SLAVOMIR KRES Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-03402-1273 Schopný letu 21.09.2022 SLAVOMIR KRES Nedostupné OZ Dubeň
SK-2022-01003-37 Schopný letu 21.09.2022 SLAVOMIR KRES Nedostupné OZ Nitra
SK-2022-02109-398 Schopný letu 21.09.2022 Miroslav Hornacek Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2022-03106-100 Schopný letu 21.09.2022 Jan Drugo Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
DV-2022-05138-1280 Schopný letu 21.09.2022 Marek Hruby Nedostupné Nedostupné
SK-2022-M-55-1745 Schopný letu 21.09.2022 györgy szlovik Nedostupné Nedostupné
SK-2022-M-55-1876 Schopný letu 21.09.2022 Milan Skutka Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01610-263 Mŕtvy 21.09.2022 Ján Viglaš Nedostupné OZ Čadca
SK-2022-02211-171 Schopný letu 21.09.2022 Kyzek Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-2019-01502-411 Schopný letu 21.09.2022 Sibal Alois Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2022-01503-164 Schopný letu 21.09.2022 Sibal Alois Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2022-0501-4 Schopný letu 21.09.2022 miro Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-02211-97 Schopný letu 21.09.2022 Peter Dudžák Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-2022-MARATON-55 Schopný letu 21.09.2022 ištvánek stanislav Nedostupné Nedostupné
SK-2003-603-589 Vyčerpaný 21.09.2022 Peter Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0999-7766 Schopný letu 21.09.2022 Jozef Dzurus Nedostupné Nedostupné
SK-2022-M-55-386 Schopný letu 21.09.2022 Jozef Dzurus Nedostupné Nedostupné
PL-2022-03070-46 Mŕtvy 21.09.2022 Daniela Majerničková Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03102-21 Mŕtvy 21.09.2022 Igor Malko Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-2022-03305-87 Schopný letu 20.09.2022 marian Bernat Nedostupné OZ Bytča
SK-2019-02607-32 Mŕtvy 20.09.2022 Jozef Jakubčák Jozef+Alena OZ Bardejov
PL-2022-0381-48514 Vyčerpaný 20.09.2022 Thomas Mizler Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02009-1044 Schopný letu 20.09.2022 Dusan Nedostupné OZ Pezinok
SK-2022-M-55-1210 Schopný letu 20.09.2022 Igor Barbirik Nedostupné Nedostupné
PL-2022-030-4862 Schopný letu 20.09.2022 P. Nedostupné Nedostupné
SK-2019-0603-219 Mŕtvy 20.09.2022 V.Hofmanova RACLAVSKÝ MAR. MVDr. OZ Trenčín
SK-2021-0607-82 Schopný letu 20.09.2022 Pavol Gomola MAHRÍK PETER OZ Trenčín
SK-2012-01202-922 Mŕtvy 20.09.2022 Ján Karpiš Nedostupné OZ Prievidza
SK-2022-0403-894 Vyčerpaný 20.09.2022 Adam Wagner Peknuša Jaroslav + Chovanculiak Peter OZ Terchová
SK-2022-0503-152 Schopný letu 20.09.2022 MIRO Ondrus Frantisek OZ Terchová
HU-2022-D-689154 Schopný letu 20.09.2022 MIRO Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01901-1180 Schopný letu 20.09.2022 MIRO Nedostupné OZ Zvolen
SK-2018-02509-415 Vyčerpaný 20.09.2022 Ján Štefančík Štefan OZ Prešov
SK-2022-01901-739 Schopný letu 20.09.2022 MIRO Nedostupné OZ Zvolen
PL-2022-0229-8362 Vyčerpaný 20.09.2022 Eva Entova Nedostupné Nedostupné
PL-2022-0400-2793 Mŕtvy 20.09.2022 Aleksandra Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0706-481 Zranený 20.09.2022 Jiří Kaser Nedostupné OZ Komárno
SK-2022-02793-400 Mŕtvy 20.09.2022 Aleksandra Nedostupné Nedostupné
SK-2021-0503-1055 Schopný letu 20.09.2022 Martin Švec Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-01810-124 Schopný letu 20.09.2022 Kamil Slíž Nedostupné OZ Levice
SK-2022-01408-1179 Schopný letu 20.09.2022 Tereza Tinková Sventek I + J OZ Žilina
NL-2019-3121482 Vyčerpaný 20.09.2022 Leonard Jehring Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-0706-1044 Vyčerpaný 19.09.2022 Gábor Kocsis Ľudovít OZ Komárno
SK-2022-01401-18 Vyčerpaný 19.09.2022 Marek Sudor Vladimír OZ Žilina
SK-2022-01307-683 Vyčerpaný 19.09.2022 Vladimír Majtán J+J OZ Považská Bystrica
SK-2022-03201-219 Mŕtvy 19.09.2022 Jakub Dudáš Nedostupné OZ Brezno
SK-2022-0401-1177 Schopný letu 19.09.2022 Pepa Flídr Tomasov Milan + Jana OZ Terchová
SK-2022-02109-319 Schopný letu 19.09.2022 Miro Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2022-03602-640 Schopný letu 19.09.2022 Jozef Nedostupné OZ Gemer
HU-2022-31-21522 Zranený 19.09.2022 Peter Nedostupné Nedostupné
PL-2022-08362-229 Vyčerpaný 19.09.2022 Eva Entova Nedostupné Nedostupné
SK-2022-08362-229 Vyčerpaný 19.09.2022 Eva Entova Nedostupné Nedostupné
SK-2008-D-17826 Vyčerpaný 19.09.2022 Nikola Salaj Nedostupné Nedostupné
SK-2022-02503-168 Schopný letu 19.09.2022 Andrej Novak Nedostupné OZ Prešov
SK-2022-0805-657 Schopný letu 19.09.2022 Jan Dudzik Nedostupné OZ Spiš
SK-2022-02210-842 Schopný letu 19.09.2022 Jan Dudzik Nedostupné OZ Poprad
SK-2021-02210-897 Schopný letu 19.09.2022 Jan Dudzik Nedostupné OZ Poprad
CZ-2022-0199-531 Schopný letu 19.09.2022 Miro Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03603-309 Schopný letu 19.09.2022 Jozef Karabáš Kerekes Tibor OZ Gemer
SK-2022-01201-61 Schopný letu 19.09.2022 Radimir Sadlek Nedostupné OZ Prievidza
SK-2022-01504-146 Zranený 19.09.2022 DROPPA DUšAN Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
HU-2022-13-62219 Schopný letu 19.09.2022 Peter Nedostupné Nedostupné
RO-2022-197422 Schopný letu 19.09.2022 Péter Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-03301-2708 Zranený 19.09.2022 Homai Arnold Gartner Pavol OZ Bytča
SK-2022-02708-3301 Zranený 19.09.2022 Homai Arnold Nedostupné OZ Michalovce
SK-2022-0512-788 Schopný letu 19.09.2022 jozef Cingel Miloš Kučera OZ Trnava
SK-2022-0102-1128 Vyčerpaný 19.09.2022 Kamil Slíž Nedostupné OZ Bratislava
SK-2022-01601-560 Vyčerpaný 19.09.2022 Pogany vojtech Sekač + Kožak OZ Čadca
SK-2022-0503-619 Vyčerpaný 19.09.2022 kujanik Kujovič Milan OZ Trnava
SK-2022-0505-619 Vyčerpaný 19.09.2022 kujanik Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-0101-919 Schopný letu 19.09.2022 Miroslav Hornacek Adamov Branislav OZ Bytča
PL-2022-0452-13265 Schopný letu 19.09.2022 Martyna Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03204-1435 Schopný letu 19.09.2022 Marian Mutnan Jan OZ Brezno
PL-2022-0236-643 Schopný letu 19.09.2022 Marian Nedostupné Nedostupné
HU-2022-R-252724 Schopný letu 19.09.2022 Szakacs Miklos Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03603-551 Schopný letu 19.09.2022 Marian Nedostupné OZ Gemer
SK-2022-03603-550 Schopný letu 19.09.2022 Marian Nedostupné OZ Gemer
SK-2022-0999-1907 Zranený 19.09.2022 D Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0999-3722 Schopný letu 18.09.2022 vadura zlechov Waradzínová Erika OZ Pezinok
SK-2022-0999-3737 Schopný letu 18.09.2022 vadura zlechov Veraj Juraj OZ Nitra
SK-2022-01907-999 Zranený 18.09.2022 Damian Nedostupné OZ Zvolen
SK-2022-0307-833 Schopný letu 18.09.2022 Pavol Grejták Kúkol Jozef OZ Ružomberok
SK-2022-03604-564 Schopný letu 18.09.2022 Kl Sztahon Štefan OZ Gemer
SK-2022-02211-85 Vyčerpaný 18.09.2022 Juraj Svoreň Harhovský Jaroslav OZ Poprad
SK-2022-0102-292 Schopný letu 18.09.2022 Jakubec Michal Sadloň OZ Bratislava
SK-2020-02901-451 Schopný letu 18.09.2022 Miroslav Gajdošík Nedostupné OZ Orava
SK-2022-02106-297 Schopný letu 18.09.2022 Vlado Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2022-02516-375 Schopný letu 18.09.2022 Gally Nedostupné Nedostupné
SK-2022-03402-213 Mŕtvy 18.09.2022 J. S. Nedostupné OZ Dubeň
SK-2022-02805-803 Zranený 18.09.2022 Daniel Filo Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2022-0803-2805 Zranený 18.09.2022 Daniel Filo Nedostupné OZ Spiš
SK-2022-02604-599 Schopný letu 18.09.2022 Martin Mizerak Nedostupné OZ Bardejov
SK-2022-02702-1123 Schopný letu 18.09.2022 Ondrej Bernat Jozef Tomáš OZ Michalovce
SK-2022-0999-8988 Vyčerpaný 18.09.2022 Emil Murárik Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01504-39 Schopný letu 18.09.2022 Peter Zbin Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
NL-2022-8247376 Mŕtvy 18.09.2022 Peter Minár Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-02901-1802 Vyčerpaný 18.09.2022 Jolanta Nedostupné OZ Orava
CZ-2022-0132-1318 Schopný letu 18.09.2022 Pavol Ševčovič Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0806-918 Schopný letu 18.09.2022 Ľubomír Štaffen Patrik Kaňuk OZ Kežmarok
SK-2017-2006-286 Schopný letu 18.09.2022 jan Vitáloš Róbert OZ Šurany
SK-2022-01401-1770 Vyčerpaný 18.09.2022 František Sušienka Šuhajda Vladimír OZ Žilina
SK-2022-02507-26 Schopný letu 18.09.2022 Jan Fecko Nedostupné OZ Prešov
SK-2022-03210-923 Schopný letu 18.09.2022 Matej Beseda Nedostupné OZ Brezno
SK-2022-0805-1115 Schopný letu 18.09.2022 Martin Nedostupné OZ Spiš
CZ-2022-0281-276 Schopný letu 18.09.2022 Polka Jan Nedostupné Nedostupné
PL-2013-097-7428 Mŕtvy 18.09.2022 Jakub Nedostupné Nedostupné
PL-2016-06-1126 Mŕtvy 18.09.2022 Jakub Nedostupné Nedostupné
SK-2022-01009-194 Schopný letu 18.09.2022 Jozef Rajčáni M+T OZ Nitra
CHN-2021-2231324 Schopný letu 18.09.2022 milan Nedostupné OZ Trnava
SK-2022-0102-456 Schopný letu 18.09.2022 Horvath Jeno es fia Nedostupné OZ Bratislava
SK-2022-0999-5676 Schopný letu 18.09.2022 Michal Nedostupné Nedostupné
DV-2022-07437-232 Schopný letu 18.09.2022 Michal Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0108-708 Schopný letu 18.09.2022 Ondrej Nedostupné OZ Bratislava
SK-2022-02108-1210 Schopný letu 18.09.2022 Daniel Krajčík Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2022-03106-100 Schopný letu 18.09.2022 Jan Drugo Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-2022-01704-482 Zranený 18.09.2022 Eva Gregor Pavel OZ Martin
CZ-2022-0166-119 Schopný letu 18.09.2022 Vidra Ferenc Nedostupné Nedostupné
PL-2022-0314-8646 Schopný letu 18.09.2022 Milan Blahovský Nedostupné Nedostupné
SK-2022-0804-236 Schopný letu 18.09.2022 Milan Blahovský Nedostupné OZ Spiš
SK-2022-02106-752 Schopný letu 18.09.2022 MIRO Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2021-0701-186 Schopný letu 18.09.2022 Viktor ViktorSátor Nedostupné OZ Komárno
SK-2022-01408-158 Schopný letu 18.09.2022 M+M Nedostupné OZ Žilina
SK-2022-0403-113 Schopný letu 17.09.2022 Eugen Sedlák Tavaciak Jozef OZ Terchová
SK-2022-02805-698 Schopný letu 17.09.2022 Dorinský J + J Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2018-03306-772 Mŕtvy 17.09.2022 Daniel Dodok Nedostupné OZ Bytča