Najlepsi hodowcy po locie - Bayreuth (17.06.2019) | VS 2 (ZO: Stráža + Varín + Gbeľany + Teplička)

 

# Hodowca Klub Suma punktów
{{$index + 1}} {{record.fancier_name}} Drużyna {{record.team}} {{record.club_name}} {{record.score}}