HU-2013-D-689746
  • Pohlavie: Holubica
  • Chovateľ: Nagy László
  • Základná organizácia: B17 Budapest
  • Organizácia: B-I. Szilasmenti Versenykerület
  • Získané ceny: 16 (11 % | 9 713 km)

Kontakty